Новости проекта
Перенос и удаление уроков
Внесение изменений в личные данные
Важная информация
Голосование
Какие направления дополнительного образования привлекают вас?
Всего 9 человек
Голосование
Как бы вы предпочли организовать летнюю занятость своих детей?
Всего 16 человек

Заданні школьнай алімпіяды па беларускай мове (4 клас)

Дата: 14 октября 2014 в 19:26, Обновлено 21 апреля 2018 в 09:31
Автор: Бусел О. В.

Заданні школьнай алімпіяды па беларускай мове  4 клас

Прозвішча, імя_______________________________ клас______________

 1. Складзі і запішы словазлучэнні, ужыўшы  назоўнікі ў дужках у множным ліку:

Белыя ( бяроза ) - _____________________________________________________________________

Дарагія ( сябар ) - _____________________________________________________________________

Шчырыя ( чалавек ) - __________________________________________________________________

Горкія ( палын ) - _____________________________________________________________________

 1. Пастаўце правільна коскі паміж аднароднымі членамі сказа.

Дзень маркотны невясёлы…

Па зямлі пайшоў туман.

Чуць відаць і лес і сёлы,

Чуць відзён з імглы курган.   ( Я. Колас )

 1. Якое спалучэнне не з’яўляецца словазлучэннем?

а) цёплая вада;                         б) схілілася над ракой;

в) прыйшла вясна;                    г) чырвоны і белы;

     4 . Дапішы дадзеныя  фразеалагізмы.

Ад __________________ адбіўся.

Трымаць ____________________ востра.

_________________ ў рот набраць.

_________________ лічыць.

 1. Ад наступных назоўнікаў утварыце дзеясловы з -цца.

Смех _____________________;

радасць ____________________;

праўда _____________________;

вучань ______________________;

 1. Прачытай. Злучы часткі фразеалагізмаў.

Павесіць                            баклушы

Задзіраць                            язык

Біць                                     варон

Праглынуць                        галаву

Лічыць                                 нос

 1. Спішыце словазлучэнні, раскрываючы дужкі.

Напіцца  ( чай ), не баяцца ( гром ), у глыбокім  ( возера ),  цёмнай  ( ноч ),  сустрэцца каля          ( тэатр ),  купіць ( цукар ).

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Вызначце род  назоўнікаў.

Боль ( _________ ), таполя ( ___________ ), цень (__________ ), сабака (___________ ), шынель ( _________ ), зала ( _________ ).

 1. Запішыце пяць слоў, будова якіх адпавядае схеме “прыстаўка + корань + суфікс + канчатак”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Спішыце словазлучэнні,  раскрываючы дужкі.

( Шэсць, шасцёра ) коней _______________________________________

( Абодва, абедзве ) дзяўчыны ____________________________________

( два, двое ) саней _____________________________________________

 1.  Да наступных прыслоўяў падбярыце спачатку сінонімы, а потым  - антонімы.

Уважліва - ___________________________________________________

Хутка - ______________________________________________________

Горача - _____________________________________________________

 1.  У якім радку ўсе прыметнікі жаночага роду?

а) радасны настрой, цёплы дзень, сіняе неба;

б) чыстая талерка, задорная песня,  цёплая ноч;

в) каляровы аловак, ледзяная вада, моцнае здароўе;    

       13. Які склон прыметніка ў словазлучэнні  дапамагчы старому чалавеку.

а) родны;                б) давальны;                в) месны.

 1. Запішыце сказы з трыма назоўнікамі трэцяга скланення ў творным склоне.

1) _________________________________________________________

2 ) __________________________________________________________

3 ) ___________________________________________________________

 1. Вызначце, у якіх словах ёсць прыстаўка  с-. Словы падкрэсліце.

Спісаць, скрозь, спытаць, сцюжа, слухаць, сказаць, спалохаць.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.