Новости проекта
Перенос и удаление уроков
Внесение изменений в личные данные
Важная информация
Голосование
Какие направления дополнительного образования привлекают вас?
Всего 9 человек
Голосование
Как бы вы предпочли организовать летнюю занятость своих детей?
Всего 16 человек

Алімпіяда па беларускай мове (4 клас)

Дата: 14 октября 2014 в 19:24, Обновлено 21 апреля 2018 в 09:31
Автор: Бусел О. В.

Алімпіяда па беларускай мове

2013-2014 нав.год

(4 клас)

1.Устаỹ прапушчаныя літары, пастаỹ у словах націск.

Алфавіт, вусы, в..рба, д..кумент, задаць, катал..г,квартал, крапива, р..мень, ц..мент.

2.Да наступных слоỹ падбяры іншыя з парнымі глухімі або звонкімі зычнымі.

Заліць -________, галодны-__________, жар- ______, ход- ______,

дзень- _______, суп-_______, том-_________, Джэк- ____________.

3.Вызнач колькасць літар і гукаỹ у словах.

Надвор’е(………..), дзядзька(………..), яблык(……….…), зацішша(……..…..), маяк(…………).

4.Да дадзеных выразаỹ першага слупка падбяры сінонімы з другога. Злучы лініямі.

а)Задзіра, завадатар сварак і боек ціхоня

б)Гультай, лодар няветлівы

в) Бяскрыỹдны, ціхі чалавек лежабок

г)Той,хто любіць балбатаць глупства непаседа

д)Грубы, нявыхаваны чалавек забіяка

е)Дзіця, якое не можа доỹга знаходзіцца на адным месцы пустамеля

5.Замяні фразеалагізмы прыслоỹямі.

Уцякаць з усіх ног-____________________________,

устаць чуць свет- ___________________________,

яблыку няма дзе ỹпасці-_______________________,

працаваць не складаючы рук-__________________,

як рукой падаць-_____________________________,

як кот наплакаỹ-____________________________.

6.Перакладзі словазлучэнні на беларускую мову.

В глубокой норе-____________________________________________,

идти по деревне- ___________________________________________,

спрятаться за большой печью-_______________________________,

последние дни марта-_______________________________________,

бегал в лесу-_______________________________________________,

после сильного дождя-______________________________________,

встретить хорошего друга-_________________________________,

в чаще ольховника-_________________________________________.

7.У дадзеных сказах пастаỹ прапушчаныя знакі прыпынку. Падкрэслі галоỹныя члены сказа. У трэцім сказе(над словамі) вызнач часціны мовы.

Ручаёк льецца пеніцца журчыць.

У запаведніках жывуць зубры касулі алені ласі.

Вецер прабег па жыце і прыціх у кустах.

8.Спішы, падзяляючы тэкст на сказы. У канцы сказаỹ пастаỹ патрэбныя знакі прыпынку. Устаỹ патрэбныя літары.

В..сна н..прыкметн.. п..райшла ỹ лета дні п..плылі над з..млёй св..тлыя і

сон..чныя нагрэт..за в..сну з..мля наб..рала сілу зел..ніна на ёй расл.. і

шырыл..ся жыта выйшла ỹ трубку м..сцамі з..явіліся п..шчотн.. к..л..скі з

прыỹзнят… вусікамі заз..л..нелі ячмяні і аỹсы усяму жыв.. з..мля д..рыць сваю

шч..драсць.

9. Прыведзены пачатак апавядання. Прыдумай яго працяг(сюжэт і канцоỹку) і запішы.

Абуджаецца зямля ад доỹгага зімняга сну.У гэтыя вясеннія дзянькі ỹсюды чуваць музыка ажыỹлення прыроды…_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.